Ръководство:

Никола Джингаров - Директор

Димка Мурджева - Заместник-директор по учебната дейност

Галина Адамова - Заместник-директор по учебната дейност


Учители - начален етап:

Мария Василева - Старши учител начален етап

Людмила Червенкова - Старши учител начален етап

Недялка Йондева - Старши учител начален етап

Емилия Москова - Старши учител начален етап 

Мария Канатова - Старши учител начален етап

Катерина Щранкова - Старши учител начален етап 

Нели Лапчева - Старши учител начален етап

Диана Узунова - Старши учител начален етап

Васил Каракиев - Учител начален етап

Димитрия Джамбазова - Учител начален етап

Славка Жостова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Партенова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Магдалена Факова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Любка Гулева - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Икономова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Димитрия Занева - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Киприяна Траханова - Старши учител ГЦОУД І-ІV клас

Магдалена Тупарова - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Мария Кирева - Учител ГЦОУД І-ІV клас

Катерина Адамова - Учител ГЦОУД І-ІV клас


Учители - прогимназиален етап:

Емилия Ценкина - Учител прогимназиален етап

Мария Джалова - Старши учител прогимназиален етап 

Ваня Тупарова - Старши учител прогимназиален етап

Костадин Джамбазов - Учител прогимназиален етап

Антония Геврекова - Учител прогимназиален етап

Антоанета Духова - Старши учител прогимназиален етап

Николай Кривокапов - Учител прогимназиален етап

Любка Цирова - Старши учител прогимназиален етап

Мария Балтаджиева - Старши учител прогимназиален етап

Красимира Пейчева - Учител прогимназиален етап

Живко Медарев - Учител прогимназиален етап

Красимира Стоева - Учител прогимназиален етап

Елена Дапева - Учител прогимназиален етап - ГЦОУД

Костадин Томов - Учител прогимназиален етап - ГЦОУД


Ресурсен учител:

Мариана Гебрелиева - Старши ресурсен учител


Гергана Граматова - Психолог, училищен

Васка Иванова - Логопед