Представяме ви биографиите и постиженията на най-великите математици на всички времена. Теоремите и техните приложения са онагледени с динамични чертежи, които можете лесно да променяте, като задавате нови стойности на избрани параметри или като движите определени елементи с мишката. По този начин ще изследвате бързо и изчерпателно различни варианти на даден математически проблем, а постиженията на математиците ще бъдат представени по интересен и модерен начин с активното ви участие.


Талес (625 - 540 пр.н.е.)

Питагор (570 - 495 г. пр.н.е.)

Евклид (323 – 283 г. пр.н.е.)

Архимед (287 – 212 г. пр.н.е.)

Ератостен (276 - 192 г. пр.н.е.)

Птолемей (85 - 165 г.)

Арябхата (476 - 550 г.)

Омар Хаям (1048 - 1131 г.)

Леонардо Фибоначи (1170 - 1240 г.)

Лука Пачоли (1445 - 1517 г.)

Джон Непер (1500 - 1617 г.)