спечелени проекти

Завърши още една успешна учебна година. През следващата ни очакват нови предизвикателства. Трето основно училище „Братя Миладинови“ спечели няколко проекта, по които ще работи:

  • По Национална програма „България – образователни маршрути“, Модул 1 „Образователни маршрути“, 90 ученици от 5. и 6. клас с 9 ръководители ще пътуват по маршрут: Гоце Делчев – Смолян – Пампорово – Широка Лъка – Гоце Делчев.
  • По Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“ са сформирани четири групи.
    По Модул 1. „Изкуства“ Живко Медарев, старши учител по музика ще ръководи вокална група, а Красимира Стоева, старши учител по изобразително изкуство – група в категория „Приложни изкуства“.
    По Модул 2. „Спорт“, Мария Балтаджиева, старши учител по физическо възпитание и спорт, ще ръководи два отбора: волейбол – V-VII клас – смесен отбор; футбол – V-VII клас – смесен отбор.

По Национална кампания на Министерство на околната среда и водите и ПУДООС „Чиста околна среда-2024 г.“, на тема „Обичам природата – и аз участвам“, училището ще изпълнява проекта „Зелена класна стая“. В училищната градинка ще бъдат изградени класни стаи на открито и кътове за отдих на учениците.