2023/2024 учебна година

През учебната 2023/2024 г. квалификационната дейност в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от 3 методически обединения /МО/:

МО на учители начален етап;

МО на учители прогимназиален етап;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.

Цели: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в Трето ОУ "Братя Миладинови" има за цел:

 • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри за работа във физическа и електронна среда;
 • да дава възможност за удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното професионално развитие;
 • прилагане на нови и атрактивни иновативни практики, които да намерят място в образователния процес в Трето основно училище "Братя Миладинови".

План за квалификационната дейност


2022/2023 учебна година

През учебната 2022/2023 г. квалификационната дейност в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от 3 методически обединения /МО/:

МО на учители начален етап;

МО на учители прогимназиален етап;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.

Цели: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в Трето ОУ "Братя Миладинови" има за цел:

 • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри за работа във физическа и електронна среда;
 • да дава възможност за удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното професионално развитие;
 • да продължи устойчивото прилагане на иновативния метод "Мисловни карти" в образователния процес в училището и след приключване на иновативния процес, както и да се търсят нови и атрактивни, които да намерят място в образователния процес в Трето основно училище "Братя Миладинови".

План за квалификационната дейност


2021/2022 учебна година

През учебната 2021/2022 г. квалификационната дейност в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от 3 методически обединения /МО/:

МО на учители начален етап;

МО на учители прогимназиален етап;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.

Цели: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал в Трето ОУ "Братя Миладинови" има за цел:

 • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри за работа във физическа и електронна среда;
 • да дава възможност за удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното професионално развитие;
 • да се създадат условия за успешно прилагане на иновацията "Мисловни карти" в образователния процес в училището и утвърждаването му като иновативно училище.

План за квалификационната дейност


2020/2021 учебна година

През учебната 2020/2021 г. квалификационната дейност в Трето основно училище "Братя Миладинови" ще се осъщестява от 4 методически обединения /МО/:

МО на учители начален етап;

МО на учители химанитарни науки, чужди езици и изкуства;

МО на учители природни науки;

МО на учители на група за целодневна организация на учебния ден.

Цели: Повишаване квалификацията на педагогическия персонал има за цел:

 • да осигури съответствие между социалната практика, образователната система и равнището на професионалната компетентност на педагогическите кадри;
 • да дава възможност за удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическите специалисти и за тяхното професионално развитие;
 • да се създадат условия за успешно прилагане на иновативния метод "Мисловни карти" в образователния процес в училището.

План за квалификационната дейност