Трето основно училище „Братя Миладинови”


разполага с модерна сграда на четири етажа, 29 просторни и добре обзаведени класни стаи, оборудвани кабинети, мултимедийна зала, дискусионна зала и библиотека. За развитието на физическата дееспособност и опазване здравето на учениците са оборудвани и се използват физкултурен салон, спортни площадки, игротека, фитнес зала, медицински кабинет, ученическа столова, градинка за отдих.

МАТЕРИАЛНА БАЗА