Цели на програмата:

  • Осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности;
  • Засилване на интереса на учениците за участие в групи/отбори за колективни спортове и изкуства и за изяви в областта на танцовото, музикалното и театралното изкуство, както и в областта на спорта;
  • Насърчаване на работата в екип и подобряване на социалните взаимодействия на учениците;
  • Изграждане на умения за отговорно и дисциплинирано поведение и за самоконтрол в учениците;
  • Повишаване на музикалната, танцовата и театралната култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности;
  • Стимулиране на интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, както и към колективните спортове;
  • Развитие на спортните способности на учениците и изграждане на умения за здравословен начин на живот.

Групи 2023-2024 учебна година:

Модул 1 „Изкуства“, направление „Музикално изкуство“, категория „Народна песен - ансамбли“ - една група, състояща се от 10 ученици, във възрастова група І – ІV клас.

Дейности:

Изява на групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул „Изкуства“

Модул 1 „Изкуства“, направление „Изобразително изкуство“, категория „Приложни изкуства“ - една група, състояща се от 22 ученици, във възрастова група V – VІІ клас.

Дейности:

Изява на групите по НП „Заедно в изкуствата и спорта“, Модул „Изкуства“

Модул 2 „Спорт“ - един отбора по футбол, състоящ се от 12 момичета във възрастова група V – VII клас и един отбор по волейбол, състоящ се от 12 момичета и момчета във възрастова група V – VІІ калс.

Дейности:

Волейболни срещи

Футболна среща


Групи 2022-2023 учебна година:

Модул 1 „Изкуства“, направление „Музикално изкуство“, категория „Забавна и естрадна песен“ - една вокална група, състояща се от 10 ученици, във възрастова група І – ІV клас.

Дейности:

Благата вест

Слънчеви деца с големи сърца

Модул 2 „Спорт“ - два отбора по футбол, състоящи се от 12 момичета и 12 момчета, във възрастова група V – VII клас.

Дейности:

Мъжка игра на нашите момчета във футболния турнир, организиран от Второ основно училище в чест на 120 години от гибелта на Гоце Делчев

Демонстративен футболен мач