Учениците от І а клас, които участват в група по български език и литература по проект „Подкрепа за успех“, имаха представителна изява – драматизация на приказката "Дядо и ряпа".

Подготовката за нея премина през заучаване репликите на героите и репетиции.

Драматизацията на приказката бе представена пред учениците от І а клас. Артистите бяха аплодирани от публиката.

Ръководителят на групата г-жа Людмила Червенкова обобщи участието на всеки ученик в проекта и в заключение ги поздрави за постоянството и проявената активност в часовете през годината.