На 07.09.2022 г. се проведе родителска среща  по Национална програма „Заедно за всяко дете“,  Модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”  с първите класове, с класни ръководители г-жа Канатова, г-жа Щранкова и г-жа Лапчева.

Избрана бе темата „Партньорство учител – първокласник – родител”, във връзка с която училищният психолог г-жа Гергана Граматова бе подготвила презентация. В хода на срещата г-жа Граматова засегна едни от най-важните въпроси – защо е необходимо да се изгради едно силно и здраво партньорство между семейството и училището, как може да се постигне това и къде се пресичат взаимните интереси. На прага на учебната година родителите получиха ценни съвети за това как да подкрепят децата си и как могат да се включват активно в училищния живот. На финала им бяха предоставени специално изработени материали по темата.