В продължение на един месец ученици от ІІ-ІV клас се запознаха с изкуството на красивото писане – калиграфия. Под ръководството на г-жа Красимира Стоева, учител по изобразително изкуство, децата приучваха ръката си да спазва точно пропорциите на различните калиграфски шрифтове, разстоянието между буквите, както и големината на всеки един знак. Правилата на калиграфията се оказаха нелесна задача за учениците, но те с голям интерес и старание писаха знаци, думи и изречения, в които вложиха и свои орнаменти. В края на заниманията г-жа Стоева им постави задача да изразят себе си с една дума, изписана по всички правила на калиграфията. Получиха се интересни решения. Някои ученици определиха себе си като трудолюбиви, други – като старателни, трети – като талантливи. Желанието на всички участници е да продължат заниманията си, защото чрез изписването на елементите на буквите развиват не само краснописа си, но стават по-концентрирани и самоуверени.

Дейността е осъществена по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда, Модул 4 „Библиотеките като образователна среда“.