играем и творим

На 11 юни приключиха дейностите на клуба за занимания по интереси ,,Играем и творим“ за учебната 2023/2024 година. Пъстрата изложба, подредена на първия етаж в училището, представя само част от заниманията на учениците. Участниците в клуба изпълняваха различни творчески задачи, играха забавни игри, усвояваха умения за работа в екип, учиха се на търпение и толерантност.