Вътрешни правила за възлагане на обкествени поръчки

публикувани на 01.10.2014 г.
Вътрешни правила за поддържането на профила на купувача
публикувани на 01.10.2014 г.

 

1. Предварителни обявления

2. Публични покани

Документ: 9047670
Добавен на: 16.11.2015 г.
Преписка в АОП: 9047670 (Възложена)
Име: Доставка на храна
Описание: Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:
Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до V клас в Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна - закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Срок за получаване на офертите 25/11/2015 16:30
Състояние: Изтекла

Детайли


Документ: 9046542
Добавен на: 07.10.2015 г.
Преписка в АОП 9046542 (Възложена)
Име: Доставка на Компресиран природен газ
Описание: Доставка на компресиран природен газ за нуждите на Трето основно училище "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев. Изпълнителят извършва зареждането със собствени батерии от бутилки, като изцяло отговаря за безопасността на доставяната стока.
Срок за получаване на офертите: 16/10/2015 17:00
Състояние: Изтекла

Детайли


Документ: 9036655
Добавен на: 25.11.2014 г.
Преписка в АОП: 9036655 (Възложена)
Име: Доставка на храна
Описание: Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции:
Обособена позиция 1. Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до V клас в Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Обособена позиция 2. Доставка на индивидуално опакована храна - закуска (и / или плод, и или мляко /чай/, включително млечно-кисели продукти) за учениците от І до ІV клас в Трето основно училище "Братя Миладинови", гр. Гоце Делчев
Срок за получаване на офертите: 05/12/2014 16:30
Състояние: Изтекла

Детайли


Документ: 9034394
Добавен на: 06.10.2014 г.
Преписка в АОП: 9034394 (Възложена)
Име: Доставка на Компресиран природен газ
Описание: Доставка на компресиран природен газ за нуждите на Трето основно училище "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев. Изпълнителят извършва зареждането със собствени батерии от бутилки, като изцяло отговаря за безопасността на доставяната стока.
Срок за получаване на офертите: 15/10/2014 17:00
Състояние: Изтекла

Детайли


Документ: 9033913
Добавен на: 23.09.2014 г.
Преписка в АОП: 9033913 (Възложена)
Име: Доставка на готови ястия
Описание: Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в Трето основно училище "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев
Срок за получаване на офертите: 01/10/2014 17:00
Състояние: Изтекла

Детайли