През учебната 2019 – 2020 година група от 5 второкласници с ръководител госпожа Мария Канатова се обучаваха допълнително по математика по проект „Подкрепа за успех“.

По график занятията трябваше да се отработят в периода 29.10.2019 г. – 10.04.2020 г. Два пъти седмично учениците присъстваха на занятията и с желание и голям интерес участваха във всички дейности.

Целта на преподавателя бе да се изгради устойчив интерес към математиката; да се формира положителна мотивация за нейното изучаване; да се развият математическите способности на учениците; да се затвърдят придобитите компетентности и се затвърдят умения за самостоятелно изпълнение на задачите.

Учениците се подготвяха за представителна изява на 19.03.2020 г., но поради обявеното извънредно положение в страната, допълнителното обучение бе прекъснато. То ще продължи след приключване на учебната година, като начинът и времето на провеждане ще бъдат уточнени допълнително.

Изготвил: М. Канатова – ръководител на група по математика - IIа клас по проект „Подкрепа за успех“.


След приключване на учебната година групата за допълнително обучение по математика по проект „Подкрепа за успех“ – II А клас, с ръководител г-жа Мария Канатова възобнови работата си и отработи останалите занятия от графика.

На 19.06.2020 г. се проведе представителната изява. Учениците потвърдиха своя напредък в обучението по математика, като демонстрираха наученото с помощта на презентации и тренажори:

  • Вълшебства с математиката във втори клас;
  • Забавни игри със събиране и изваждане на числата до 100;
  • Конструиране на геометрични фигури;
  • Умножението и делението – лесно и интересно.

Занятието завърши с логико-математическа игра „Да поиграем с Дребосъчето и Карлсон“.

Представителна изява - снимки