Мажоретният състав на Трето основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев се сформира през месец октомври на учебната 2005/2006 година, като група по СИП. Първоначално в него се включват около 15 ученички от IV до VII клас. Момичетата са много ентусиазирани и не пропускат репетиции. Сами изработват първия си уред – помпони. Първата изява на групата е на 24 май 2006 год. в дефилаж по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Първоначално мажоретките се обучават в работа с помпони. Постепенно уменията им се разширяват и в техните танци се включват още 2 уреда – батони и флаг-батони. Днес в състава участват момичета от V до VIII клас.
Две години по-късно, поради големия интерес към мажоретните танци, през учебната 2007/2008 год. в училището се сформира още една група за СИП „Танци”. В нея са обхванати желаещите момичета от начален етап – ІІ – ІV клас.
Броят на момичетата, участвали в мажоретния състав на училището, надхвърля 50.
През месец март 2016 година с голям концерт, в който се включиха и бивши възпитанички, мажоретният състав отбеляза своя 10-годишен юбилей.