ОБУЧЕНИЕ

Тема: Проектно-базирано обучение. Един нов подход на обучение в училище и в електронна среда

Място на провеждане: Shkolo Виртуално училище

Период на провеждане: 13.01.2024 г.

Начален и краен час: 09.00 ч.-17.00 ч.

Наименование на обучителната организация: „ШКОЛО“ ООД

Брой на педагогическите специалисти, участващи в обучението: 40 педагогически специалисти


ОБУЧЕНИЕ

Тема: Първа долекарска помощ – второ ниво

Място на провеждане: Трето основно училище „Братя Миладинови“, гр. Гоце Делчев

Период на провеждане: 09.09.2022 г. – присъствена (практическа) част и дистанционна (онлайн) платформа, в която присъствалите участници отговарят на съответния тест

Начален и краен час: 09.00 ч.-16.00 ч.

Наименование на обучителната организация: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗДРАВЕ И ЖИЗНЕНОСТ“ ЕООД

Брой на педагогическите специалисти, участващи в обучението: 34 педагогически специалисти