График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2023/2024 г.

  • Редовна сесия: 06.11.2023 г. – 01.12.2023 г.
  • Първа поправителна сесия: 08.01.2024 г. – 19.02.2024 г.
  • Втора поправителна сесия: 08.04.2024 г. – 03.05.2024 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия (април-май), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия (януари-февруари), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, редовна сесия (ноември-декември), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия (април-май), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия (февруари-март), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, редовна сесия (ноември-декември), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2020/2021 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия /ноември-декември/, уч. 2020/2021 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за втора поправителна сесия /май-юни/, уч. 2019/2020 г.

Изменение на графика за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2019/2020 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2019/2020 г.

Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия (ноември-декември) на учебната 2019/2020 година започват на 18.11.2019 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия (ноември-декември), учебна 2019/2020 г.

График за провеждане на консултации