График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия (април-май), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия (януари-февруари), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, редовна сесия (ноември-декември), учебна 2022/2023 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, втора поправителна сесия (април-май), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, първа поправителна сесия (февруари-март), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, самостоятелна форма на обучение, редовна сесия (ноември-декември), учебна 2021/2022 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2020/2021 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия /ноември-декември/, уч. 2020/2021 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за втора поправителна сесия /май-юни/, уч. 2019/2020 г.

Изменение на графика за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2019/2020 г.

График за провеждане на изпити за оформяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за първа поправителна сесия /януари-февруари/, уч. 2019/2020 г.

Изпитите за учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия (ноември-декември) на учебната 2019/2020 година започват на 18.11.2019 г.

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на учениците в самостоятелна форма на обучение за редовна сесия (ноември-декември), учебна 2019/2020 г.

График за провеждане на консултации