Мисията на Трето основно училище „Братя Миладинови” е чрез качествен образователен процес да обучава, възпитава и мотивира за учебна дейност своите възпитаници, да открива и развива техните заложби, да опазва здравето и живота им и да създава условия за щастливо детство на всяко дете.

 Трето основно училище „Братя Миладинови” ще се утвърждава като иновативно училище, предлагащо на своите ученици качествено образование; възможности за развитие и изява на техните разнообразни таланти; добри условия за формиране на социални и комуникативни умения, необходими за общуване в условията на динамична конкурентна среда.

Литературата е море...

Фотогалерия

Права на ученика

Учениците имат следните права:

да бъдат обучавани и възпитавани в здравословна, безопасна и сигурна среда;

да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес;

да избират профила и професията;

да избират между учебните предмети или модули, предложени от училището за изучаване в избираемите и във факултативните учебни часове;

да получават библиотечно-информационно обслужване;

да получават информация относно обучението, възпитанието, правата и задълженията си;

Подробнее...

Задължения на ученика

Учениците имат следните задължения:

да присъстват и да участват в учебните часове и занимания;

да съхраняват авторитета на училището и училищната общност и да допринасят за развитие на добрите традиции;

да зачитат правата, честта и достойнството на другите, както и да не прилагат физическо и психическо насилие;

да носят училищната униформа и другите отличителни знаци на училището, когато такива са предвидени, или да се явяват в училището с облекло и във вид съгласно изискванията на училищния правилник;

да не носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност;

Подробнее...

Важно!

Успехи на учители

По повод 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, кметът на Община Гоце Делчев г-н Москов награди трима учители от Трето ОУ „Братя Миладинови“. Грамота и плакет за цялостен принос в образователния процес получиха следните учители: 

1. Емилия Москова – старши учител начален етап;
2. Лилия Ламбова – старши учител по история и цивилизации и по география и икономика;
3. Мария Калайджиева – старши учител на група за ЦОУД.


По повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, кметът на Община Гоце Делчев г-н Москов награди трима учители от Трето ОУ „Братя Миладинови“. Грамота и плакет за цялостен принос в образователния процес получиха следните учители: 

1. Ваня Тупарова – старши учител по английски език;
2. Елена Витанова – старши учител по биология и здравно образование и химия и опазване на околната среда;
3. Александър Халачев – старши учител по български език и литература.


Призово място за учител от Трето ОУ в национален поетичен конкурс Във втората възрастова група – автори над 15 години, на второ място бе класиран Александър Халачев – учител в Трето ОУ и ръководител на участниците от училището в конкурса, двама от които също заеха призови места.


Г-н Александър Халачев - учител по български език и литература спечели ТРЕТО място  (участници над 15 години) в Националния поетичен конкурс "Златен Явор" 2018

Грамота

Обучение в условията

на COVID-19

Седмично разписаниеЧитателски дневници

Пирински стражи

pirin

Мажоретен състав

majoretki

Спортна страница

Ние използваме "бисквитки", за да улесним Вашето сърфиране и да Ви покажем съдържанието, което може да Ви интересува. Продължавайки да използвате този сайт, Вие се съгласявате с нашата политика за използването на бисквитки. ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА БИСКВИТКИ